Puheenjohtajan kynästä

8.1.2024

MUUTOSTEN AIKAA

 Kaksi vuotta on vierähtänyt puutarhayhdistyksen 100 vuotis- juhlasta. Merkittävään vuoteen oli järjestetty useampia tapahtumia, mutta suurin, tärkein ja mieleenpainuvin oli 17.9. 2022 juhla Koskelassa, jossa jäsenistä suuri osa olikin mukana. Juhlavuoden kruunu oli Kirsi Heralan kokoama historiikki yhdistyksen vaiheista; perustamisesta  tähän päivään . Teoksen anti on kattava ja säilyy sukupolvelta toiselle.

Juhlavuoden päätyttyä yhdistyksen toiminnassa tapahtui merkittävä muutos: pitkään sihteerin monipuolista tehtäväkenttää ansiokkaasti hoitanut Mervi Suvela siirtyi sivuun vastuutehtävästä.

Vuotta myöhemmin, syyskokouksessa 2023 pitkän toimintakautensa yhdistyksen varapuheenjohtajana sekä tärkeänä viestinnän ammattilaisena toiminut Heli Veripää vetäytyi hallitus vastuusta. Samoin allekirjoittanut luovutti puheenjohtajan nuijan uudelle jatkajalle. 18 vuotta puheenjohtajana ja täytyy kyllä todeta, että aika oli täysin kypsä muutokseen – olen todella tyytyväinen ja helpottunut ratkaisuun, tietäen ja luottaen yhdistyksen jatkon turvatun uuden puheenjohtajan ja muiden toimijoiden myötä.

Puheenjohtaja kantaa suurimman ja viimeisen vastuun yhdistyksen toiminnasta ja sen jatkosta tulevaisuu-teen. Päänvaivaa jonkin aikaa tuottikin löytää uusi jatkaja - yhdistyksen vuosikymmenien takaisessa ohjeistuksessa on sanottu että puheenjohtajan pitää olla puutarha-alan ammattilainen - tämä tietenkin hankaloitti merkittävästi saada uusi henkilö ruoriin. Onneksi asia järjestyi, hallituksessa jo kolmisen vuotta mukana ollut hortonomi Jenni Paavola hoiti sihteerin tehtäviä vuoden ajan ja otti puheenjohtajan pestin hoitaakseen syyskokouksesta 2023 alkaen.

Elämme vaikeita ja epävakaita aikoja, sillä kaikella on myös vaikutuksensa yhdistystoimintaan. Onneksi Kuusankosken puutarhayhdistyksellä on vankka ja uskollinen jäsenistö toimintaa turvaamassa.

Haluan omasta puolestani lämpimästi kiittää Teitä kaikkia Jäseniä mukanaolosta!  Vuosien saatossa on ollut paljon kohtaamisia, retkiä, tapahtumia, jolloin teidän aktiivinen täysillä mukana olo on ollut voimia antavaa ja eteenpäin menon intoa siivittänyt.

Kiitos yhdistyksen hallitukselle, toki hallitusten jäsenet ovat suurelta osin vuosien mittaan vaihtuneet mutta yhteistä kaikille on ollut ” samaan hiileen puhaltaminen ” , aktiivinen toiminta ja osallistuminen. Monet hersyvät naurut ja kevennykset ovat mukavasti pehmentäneet asiapitoisia kokouksia.

102-vuotias Kuusankosken puutarhayhdistys jatkaa vireää toimintaansa uusin energisin voimin.

Jaksamista ja intoa puheenjohtajalle, uudelle sihteerille ja koko hallitukselle tuleville vuosille!

Hyvää alkanutta Vuotta toivottaen

Arja Sarkanen